Torvbråten skole skal rives og bygges opp på nytt. De siste ukene har elevene laget modeller av hvordan de ser for seg drømmeskolen – både innvendig og utvendig.

En gjeng ivrige 2.klassinger viser frem modellen de har laget av deres drømmeaktivitetsrom. Veggene i aktivitetsrommet er malt i friske farger, og rommet er innredet med ulike apparater.

-  Se her! Man kan ta en sklie rett ned i et Non Stop-basseng. Men vi kunne ikke spist opp all sjokoladen i bassenget, for da hadde vi fått vondt i magen, forklarer Ugne Dudenaite.

Non Stop-basseng: Ingrid Janjak Høydahl, Ugne Dudenaite, Martin Gudbrandsen Espensen og Snorre Bakkelund Pettersen viser frem 2.klasses idé om det perfekte aktivitetsrom. 

På elevenes premisser

Begge barneskolene i Bødalen skal rives og erstattes av helt nye bygg. Sydskogen skole er allerede revet, og etter planen skal elever og ansatte flytte inn i mars 2019. Nye Torvbråten skole med flerbrukshall skal være ferdig til innflytting i mai 2020.

Alle elevene i 1.-7.trinn ved Torvbråten skole har den siste tiden jobbet med å lage tegninger og modeller av hvordan de ser for seg den nye skolen, klasserommene og uteområdet.

Rune Glad er enhetsleder ved Bødalen oppvekstsenter, og dermed rektor ved både Sydskogen og Torvbråten skoler. Han forklarer at elevutstillingen kom etter initiativ fra elevrådet.

-  Utstillingen er laget på elevenes premisser, sier Glad.

Fargerike klasserom

Tidligere denne uken var politikere og kommunens skolesjef, barnehagesjef og rådmann på besøk for å se på elevenes kreative ideer. Prosjektlederen for Røyken Eiendom AS (REAS) var også innom for å kikke på elevutstillingen.

Gymsalen og flere av klasserommene var fylt opp av pappmodeller og tegninger av hvordan elevene ser for seg nye Torvbråten skole.

-  Vi har laget drømmeklasserommet vårt, forklarer Sarah Nisita Nadi.

Sammen med medelevene på 2.trinn har hun forvandlet en pappeske til en modell av et klasserom. Sarah forteller at deres drømmeklasserom har sterke farger, bilder på veggene og runde bord.

- Vi har ikke runde bord i dag, så det vil vi gjerne ha i den nye skoler, forklarer hun.

Farger og bilder på veggene: Elias Nerland Moum og Sarah Nisita Nadi viser barnehagesjef Bente Ingjerd Nilsen og rådmann Per Morstad sitt drømmeklasserom.

Digital skole

I klasserommet til 4a viser Tobias Tangstad-Karlsen, William Kile Risberg og Sindre Olai Lohne-Fosserud deres modell av drømmeklasserommet. Guttene har et digitalt fokus.

- Her er det datapulter med plass til to elever med hver sin PC eller nettbrett. Vi har hørt at den nye skolen skal være digital, forklarer trekløveret.

På taket av skolen ser de dessuten for seg et stort høyttaleranlegg.

- Så kan man gi raske beskjeder til alle elevene, forklarer William.

Datapulter: William Kile Risberg og Tobias Tangstad-Karlsen forklarer kommunalsjef Helga Tharaldsen og oppvekstpolitiker Tore Hogstad at den nye skolen bør ha spesiallagde datapulter og et høyttaleranlegg på taket for rask varsling.

Elevrådet guidet gjestene rundt på elevutstillingen. Tuva Windelstad og Sean Lucas Bjørndal representerer 4. trinn i elevrådet, og var entusiastiske guider.

- Det er morsomt at alle elevene har fått bruke fantasien og foreslå hvordan vi vil ha den nye skolen, sier Sean Lucas og Tuva.

Medvirkning

Lokalpolitiker Lasse Narjord Thue er leder av styringsgruppen for nye Torvbråten skole. Han er imponert over elevenes kreative ideer og innspill om funksjonalitet.

- Det er mange ideer her som vi kan ta med oss videre i arbeidet, og som det absolutt er verdt å tenke på når vi skal prosjektere den nye skoler, sier Narjord Thue.

Han merket seg at mange av elevene ønsker seg kantine og bibliotek. Elevene hadde dessuten klare ønsker for skolegården, der de blant annet ser for seg akebakke, labyrint og fotballbane.

- Summen av alle ideene og inntrykkene gir føringer for den jobben vi i styringsgruppen skal gjøre. Skolen er til for elevene, og derfor er det viktig at vi tar med oss hva som er viktig for elevene, sier Lasse NarjordThue.

Uteområdet: Elevene på 2. trinn ønsker seg et stort og fint uteområde med blant annet fotballbane, tribune og varierte lekeapparater.

Virituelt klasserom: 4. klassingen Martin Thorbek Engelsåstrø og hans medelever har laget et virituelt klasserom. Ved hjelp av nettbrettet tar Martin oss med inn i klasserommet, som har fargerike pulter og god belysning.

Ordfører Eva Norén Eriksen er imponert over elevutstillingen og elevenes ideer og engasjement.

- Elevene er svært kreative. Mange av ideene deres tar vi med oss videre, sier ordføreren etter besøket på Torvbråten skole.

Imponert: Ordfører Eva Norén Eriksen er imponert over elevenes kreativitet. Her med 7.klassingen Øyvind Nordvik Helgesen og 5.klassingen Lone Jenstad. 

 

Drømmegymsal: Martine Kristiansen forklarer at hun og klassekameratene ønsker seg en ny gymsal med ribbevegg, basketkurver, sklie og hinderløype.