Skolestart ved barne- og ungdomsskolene i Røyken er mandag 21. august. Her kan du se når de ulike trinnene starter.

Skoler/oppvekstsenter

Oppstart   1.trinn

Oppstart   2.-10.trinn

Telefon

Bødalen oppvekstsenter

 

 

 

- Sydskogen skole

09.00

08.30

31 29 47 50

- Torvbråten skole

10.00

08.30

416 21 734

Frydenlund skole

09.00

08.30

31 29 75 53

Hyggen oppvekstsenter

09.00

08.15

409 03 914

Midtbygda skole

09.00

08.10

31 29 35 00

Slemmestad og Nærsnes oppvekstsenter

 

 

 

-Slemmestad skole

12.00

08.30

31 29 34 00

-Nærsnes skole

09.00

08.30

31 29 35 40

Spikkestad barneskole

09.00

08.10

31 29 33 00

Røyken ungdomsskole

 

08.10

31 29 70 00

Slemmestad ungdomsskole

 

08.15

31 29 34 40

Spikkestad ungdomsskole

 

08.15

31 29 63 00

Spørsmål om skolestart utover dette, rettes til den enkelte skole. Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til Røykenskolen!