Hva skjer med ungdommens kommunestyre, offentlig transport og videregående skoler i nye Asker? Spørsmålene kom fra elever ved Spikkestad ungdomsskole under skolerunden med ordfører, rådmann og kommunalsjefer.

Røyken kommune har arrangert skolerunden i over ti år. Målet er å styrke lokaldemokratiet ved å skape dialog mellom ungdomsskoleelever og politisk- og administrativ ledelse.

Fredag 4. mai besøkte ordfører Eva Norén Eriksen, rådmann Per Morstad, Helga Tharaldsen, kommunalsjef for oppvekst og Jan Erik Lindøe, kommunalsjef for kultur og næring de tre ungdomsskolene i Røyken.

Gratis mat to ganger i uka

Første stopp var Spikkestad ungdomsskole. Her ble følget hilst velkommen av 9.klassingene William Rensel, Nora Sundet og Dina Larsplass. Elevtrioen innledet også med å holde en presentasjon om skolen, og fortalte blant annet at de er stolte av å ha dyktige lærere, godt læringsmiljø, nye skolelokaler og fine uteområder som er samlingsplass også etter skoletid.

Elevene fortalte også om tiltak for å opprettholde et godt klassemiljø på alle trinn.

- For å forhindre nettmobbing, utfrysing og trakassering har vi for eksempel et forumteater, forklarte elevene.

Overskuddet i kantina blir dessuten brukt på å sponse mat på elevene to dager i uken.

- Mandag og onsdag får elevene gratis mat i kantina. Dette varer så lenge pengene strekker til, forteller rektor Haydar Øzbal.

- Det er kjempebra, for det er ikke alle som rekker å smøre matpakke, sier Nora Sundet.

Mange spørsmål

Elevene hadde blant annet spørsmål om utbyggingsplanene for Spikkestad. Jan Erik Lindøe fortalte at det er planer om flere boliger, ny idrettshall og innbyggertog på Spikkestad.

- Spikkestad kommer til å vokse, sier Lindøe.

Hva skjer med ungdommens kommunestyre i nye Asker? undret elevene.

Rådmann Per Morstad forsikret elevene om at ordningen blir videreført, og at det nå jobbes med å finne formen på fremtidens ungdommens kommunestyre.

- Det er viktig at dere ungdommer i Røyken spiller inn hvordan dere ønsker at dette skal være. I intensjonsavtalen for nye Asker er likeverdighet vesentlig, supplerer Helga Tharaldsen.

Hvilken videregående kan de søke på?

Elevene hadde også spørsmål om offentlig kommunikasjon i nye Asker, og hvor de kan gå på videregående når den nye kommunen er en realitet.

Til det første svarte ordføreren at de jobber med å få til et bedre kollektivtilbud i Røyken og hele nye Asker.

- Jeg tror det hjelper at vi blir flere som trykker på overfor fylkeskommunen, som har ansvaret for kollektivtransport, sier Eva Norén Eriksen.

Nye Asker kommune blir del av den nye fylkeskommunen Viken fra 1. januar 2020. Det betyr at elever som bor i dagens Røyken kan søke om plass på videregående i det som i dag er Buskerud, Akershus og Østfold.

- Det kan hende at dette kan skje allerede fra skoleåret 2019/2020, forklarer Per Morstad.

Etter besøket på Spikkestad gikk turen videre til Røyken ungdomsskole og deretter Slemmestad ungdomsskole.

- Jeg er imponert over elevenes engasjement, og det er hyggelig å høre at elevene setter pris på dialogen de har med oss, sier ordfører Eva Norén Eriksen.