Når kan vi søke på videregående i Asker, kan dere sette opp flere søppelkasser i Slemmestad, blir det ungdomsklubb i Røyken og kan vi få et bedre helsesøstertilbud på skolen?

Spørsmålene kom fra elever ved Slemmestad ungdomsskole under den årlige skolerunden med ordfører, rådmann og øvrige representanter for administrasjonen.

Røyken kommune har arrangert skolerunden i over ti år. Målet er å styrke lokaldemokratiet ved å skape dialog mellom ungdomsskoleelevene og politisk og administrativ ledelse.

Fredag 12. april besøkte ordfører Eva Norén Eriksen, rådmann Per Morstad, Jan Erik Lindøe, kommunalsjef for kultur og næring, SLT-koordinator Espen G. Halvorsen og fagleder Linda-Merethe Harbo-Haase fra politisk sekretariat de tre ungdomsskolene i Røyken.

Første stopp var Røyken ungdomsskole, før turen gikk videre til Slemmestad ungdomsskole og til slutt Spikkestad ungdomsskole.

Videregående i Asker?

På Slemmestad ungdomsskole møtte følget fra kommunen en engasjert ungdomsgruppe fra både 8., 9.- og 10. trinn.

Ungdommen hadde spørsmål om alt fra kollektivtransport og søking til videregående skole, til helsesøsterdekning på skolen og søppelkasser i Slemmestad.

Fra 1. januar 2020 blir dagens Røyken kommune del av nye Asker kommune. Samtidig blir Buskerud, Østfold og Akershus fylkeskommuner til Viken fylkeskommune.

- Når kan vi søke på videregående skoler i Asker? undret en av Slemmestad-elevene.

Ordfører Eva Norén Eriksen svarte at hun hadde håpet dette ville gjelde fra skoleåret 2019/2020, men at dette ikke blir mulig før i skoleåret 2020/2021.

- Den nye fylkeskommunen Viken, som har ansvar for videregående skoler, er ikke i drift før i 2020, forklarte ordføreren.

Elevene hadde også mange spørsmål om busstilbudet i Røyken - både mot Asker, mellom Slemmestad og Midtbygda og skolebustilbudet mot Nærsnes og Åros.

- Busstilbudet er ikke et kommunalt ansvar, men vi vet at det blant annet jobbes med bedre bussforbindelser til Asker og mot Midtbygda, sier rådmann Per Morstad.

Etterlyser bedre helsesøsterdekning

Kaisa Beck-Hansen Haugen tok opp helsesøsterdekningen ved skolen.

- Vi har helsesøster her to ganger i uka. Det er umulig å få time. Kan vi få et daglig tilbud om helsesøster, undret Kaisa.

- Det sammen spørsmålet fikk vi ved Røyken ungdomsskole. Det er et spørsmål om økonomi, men en diskusjon vi kan ta med politikerne når budsjettet skal revideres i juni, svarer rådmann Per Morstad.

Kaisa påpekte også at ungdommene savner flere søppelkasser ved bussholdeplassen ved Rortunet og ved Sekkefabrikken.

- Når det er så få søppelkasser, er det lett for at folk bare kaster søppel i naturen, sier Kaisa.

- Det er et godt poeng. Dette tar vi med oss videre, svarer rådmannen.

Ønsker seg ungdomsklubb

Julius Kvello Mellgren lurte på om det kommer en ungdomsklubb i Røyken.

- Vi har hatt ungdomsklubber i Røyken før, men de ble lagt ned fordi for få brukte dem. Jeg oppfordrer derfor ungdom fra alle de tre ungdomsskolene om å snakke sammen. Send meg gjerne en e-post om hva dere ønsker, svarer ordføreren.

Jan Erik Lindøe la til at Slemmestad får et nytt innbyggertorg når vi blir nye Asker.

- Dette blir en samskapingsarena med blant annet bibliotek, kulturskole, kafé og mingleplasser. Dere bør blir med og mene noe om hvordan disse lokalene best kan tilpasses ungdommenes ønsker, oppfordret Lindøe.

Møtte ungdommen: Kaisa Beck-Hansen Haugen, rådmann Per Morstad, Dina Brevik, Ingrid Egland Karlstad, ordfører Eva Norén Eriksen, Julius Kvello Mellgren og Jan Erik Lindøe, kommunalsjef for kultur og næring i samtale utenfor Slemmestad ungdomsskole.