Overraskede elever og lærere brøt ut i applaus da ordfører Eva Norén Eriksen annonserte at skolen var tildelt skolebonusen på 50.000 kroner.

Rektor Marit Njøsen Moe hadde holdt det hemmelig, og skolens elever og lærere trodde de var samlet for å diskutere et prosjekt.

Tidligere har skolebonusen gått til den skolen i Røyken som har hatt størst fremgang på nasjonale prøver. Fra 2019 er kriteriene endret, slik at det nå er den skolen som samlet oppnår best resultater på nasjonale prøver på 5. trinn (lesing, regning og engelsk) som tildeles Røyken kommunes skolebonus. Hyggen skole hadde best resultater på de nasjonale prøvene som ble gjennomført høsten 2018. 

Pengene skal brukes til noe som underbygger godt læringsmiljø og fellesskap. Under utdelingen fikk elever og ansatte skolebrød med hilsen fra Helga Tharaldsen, kommunalsjef for oppvekst og utdanning.

Hyggen skole hadde best framgang på nasjonale prøver for 5. og 8.trinn i 2014, og fikk skolebonusen den gangen også.

Kriteriene for skolebonusen fra 2019

1. Den skolen som samlet oppnår best resultater på nasjonale prøver på 5. trinn.

2. Det gis poengscore for resultatene til 5. trinn pr. skole, basert på resultatene på nasjonale prøver for henholdsvis lesing, regning og engelsk.

3. Pengene tildeles hele klassetrinnet på skolen.

4. De tillitsvalgte blant elevene skal sammen med kontaktlærerne på trinnet bestemme hva pengene skal brukes til. Det skal underbygge godt læringsmiljø og fellesskap. Skolen bestemmer selv hvordan den vil sikre at alle elevene på trinnet får påvirke beslutningen om hvordan pengene skal brukes.