Midtbygda skole hadde størst fremgang på nasjonale prøver dette skoleåret. Dermed fikk skolen Røyken kommunes skolebonus på 50.000 kroner.

Hvert år deler Røyken kommune ut en skolebonus til den skolen som har hatt størst fremgang i lesing, regning og engelsk på nasjonale prøver på 5.trinn. 

For skoleåret 2017/2018 er det Midtbygda skole som får kommunestyrets skolebonus på 50.000 kroner. 5.trinn på Midtbygda hadde størst fremgang på nasjonale prøver sammenlignet med resultatene for skoleåret 2016/2017.

Jubel

Onsdag 20. juni delte ordfører Eva Norén Eriksen ut skolebonusen. I aulaen satt spente elever som ikke visste hva som ventet.

Da ordføreren røpet at elevene ved Midtbygda skole får en premie verdt 50.000 kroner, gikk det først et gisp gjennom salen. Deretter brøt jubelen løs.

Elevene får bestemme over en tredel

Elevrådet ved skolen får disponere en tredjedel av skolebonusen. Lærerne og ledelsen ved skolen skal avgjøre hva resten av pengene skal brukes til.

- Kriteriet er at skolebonusen skal brukes på tiltak som fremmer læringsmiljøet – med spesielt fokus på trivsel, forklarte ordfører Eva Norén Eriksen.