Skal du bestille time for første konsultasjon hos jordmor eller endre time? Ta kontakt på telefon 66 76 83 31.

Fra 21. oktober 2019 er det svangerskapsomsorgen ved Sentrum helsestasjon i Asker som administrerer timebestillinger til jordmor i Røyken.

Ta derfor kontakt på telefon 66 76 83 31 dersom du skal bestille eller endre time.

Les mer om jordmor og svangerskapsomsorgen i Røyken på våre nettsider.