Søknadsfristen er 1. april.

Les mer om utleie og lån av kommunale haller/rom i kommunale bygg