12. mars 2019 inviterer vi til møte om fremtidig bruk av Røyken prestegård som kulturarena for lag, foreninger og andre.

Bli med og kom med ideer og innspill til hva bygningene og uteområdet kan brukes til. Velkommen til Røyken rådhus, kommunestyresalen, tirsdag 12. mars 2019 klokken 18.00 - 20.00. Del gjerne!