Røyken kommune scorer bra på Kommunebarometeret 2017, og får en 4.plass blant landets 428 kommuner. Barometeret måler hvordan kommunene drives, blant annet på områder som grunnskole, helse, pleie og omsorg og økonomi.

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunene drives.

Det er Kommunal Rapport som står bak Kommunebarometeret.

Røyken på 4. plass

I årets kommunebarometer kommer Røyken helt i toppsjiktet.

- Jeg synes det er veldig hyggelig at Røyken kommune kommer på 4. plass på Kommunebarometeret. Det er en anerkjennelse av det arbeidet som gjøres av medarbeidere ute i enhetene, administrasjon og politisk ledelse - og det viser at Røyken kommune gjennomgående leverer effektive og god tjenester, sier rådmann Per Morstad.

Dette blir rangert

Barometeret rangerer kommunene i Norge basert på nøkkeltall innenfor disse sektorene:

 • Grunnskole
 • Pleie og omsorg
 • Barnevern
 • Barnehage
 • Helse
 • Sosialtjeneste
 • Kultur
 • Økonomi
 • Kostnadsnivå
 • Miljø og ressurser
 • Saksbehandling
 • Vann, avløp og renovasjon

Her kan du lese mer om kommunebarometeret for 2017 og se hvordan alle landets kommuner scorer.

Fakta: Hva er Kommunebarometeret?

 • Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.
 • Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har Kommunal Rapport hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.
 • I hovedsak gir Kommunebarometeret 2017 informasjon om driften i 2016, men noen data publiseres så sent på året at det er 2015-tallene som brukes i årets barometer. Praksisen har vært den samme siden  Kommunal Rapport startet målingen for åtte år siden.