Røyken kommune scorer meget bra på kommunebarometeret 2018, og får 2.plass blant alle landets kommuner.

I fjor kom Røyken på en 4.plass. Barometeret, som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, måler hvordan kommunen drives. Kommunebarometeret  måler blant annet områder som grunnskole, barnevern, helse, kultur og pleie og omsorg.

- Det er utrolig hyggelig at Røyken kommune scorer så godt på kommunebarometeret for 2018, sier rådmann Per Morstad, og legger til:

- Barometeret indikerer at Røyken kommunes ansatte gjennomgående gjør en svært god jobb og leverer gode tjenester. 2.plassen er en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet med å utvikle våre tjenester ytterligere – til beste for våre innbyggere.  

Barometeret består av til sammen 152 nøkkeltall fordelt på 12 ulike områder. I totaltabellen korrigerer Kommunal Rapport for kommunenes veldig ulike økonomiske utgangspunkt. Grunnskole og pleie og omsorg er vektet høyest, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør samlet 70 prosent av barometeret.

Barometeret rangerer kommunene i Norge innen 12 sektorer:

Her kan du lese mer om kommunebarometeret for 2018 og se hvordan alle landets kommuner scorer på de ulike sektorene.