«Jeg liker hvordan du er – du er super». Ordene står skrevet på ett av ros-kortene som elever ved Midtbygda skole har laget under Verdensdagen for psykisk helse.

I skolegården er det engasjerte elever som skriver fine ord til hverandre på små lapper.

- Ros-kortene er små kort der elevene skriver noe som kan glede andre, forklarer helsesøster Ingjerd Landrø Thorvaldsen.

Engasjerte elever: Helsesøster Ingjerd Landrø Thorvaldsen snakker med elever om hvordan de kan glede en medelev.

På de små lappene står det blant annet: «Du er snill, ofte glad og god til å være deg selv», «Du er kul og gjør meg glad» og «Du er verdifull».

Helsesøsteren viser også frem en plakat der elevene har skrevet positive ord, setninger og handlinger som kan være med å oppmuntre og gjøre medelevene glade.

Det er nemlig Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er: Noe å glede seg over.

Ros-kort: Elevene skrev oppmuntrende ord til hverandre.

Fine ord: På denne plakater skrev elevene ord og handlinger som kan gjøre medelevene glade.

Delte ut stresshjerter

De fleste grunnskolene i Røyken markerte Verdensdagen for psykisk helse tirsdag 10. oktober. Noen skoler skal ha markeringer senere.

Tirsdag var ansatte fra Røykenhuset 0-23 til stede på skolene med stands og informasjonsmateriell.

På Midtbygda skole startet elevene med to timer undervisning om temaet psykisk helse. Både skolebiblioteket og Midtbygda bibliotek hadde lagt frem boksamlinger om samme tema.

- Vi deler dessuten ut stresshjerter til elevene. De er populære, forklarer Ingjerd Landrø Thorvaldsen og viser frem en kasse med grønne tøyhjerter.

- Elevene kan ha stresshjertet i hånda og klemme på det hvis de føler uro, forklarer hun.

Grønne hjerter: Helsesøstrene Ingjerd Landrø Thorvaldsen (t.v.) og Ragnhild Thunold-Olsen delte ut stresshjerter.

Stand på Rortunet

På Rortunet i Slemmestad samarbeidet Dagsenter for psykisk helse i Røyken kommune og Mental helses lokallag om en stand. Ordfører Eva Norén Eriksen stod også på standen deler av tiden.

-  Vi deler ut informasjonsmateriell og forteller om kommunens tjenester innen psykisk helse, forklarer Kristi Dahl, avdelingsleder for dagsenter/boliger psykisk helse.

Her kan du lese mer om kommunens tilbud innen psykisk helse.

Møteplassen

Leder av Mental helse i Røyken og Hurum, Solveig Kjus, forteller om Møteplassen.

- Det er et sosialt treffsted som er åpent for alle, sier Kjus.

Neste dato for Møteplassen er 18. oktober klokken 18.00. Da blir det pizza og quiz.

Du kan lese mer om tilbudet på Mental helses nettside.

På stand: Kristi Dahl (t.v.), Solveig Kjus, Lillian Teigum Viken, Gørill Martinsen og Eva Norén Eriksen.