Røyken har en egen forskrift som regulerer fart på sjøen – både for båter og vannscootere. Det er ikke lov å kjøre fortere enn 5 knop innenfor en sone på 150 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten.

18. mai i år ble den sentrale forskriften for bruk av vannscootere opphevet. Dette gjør at særreguleringen som kun gjaldt vannscootere nå faller bort. Utgangspunktet er nå at vannscootere og øvrige motoriserte fartøy på sjøen er likestilte.

Maks 5 knop

Vi vil presisere hva som er gjeldene regelverk for bruk av vannscooter og båter i Røyken.

I 2006 vedtok Røyken kommune en lokal forskrift som gjelder fartsbegrensning i sjøen. Den lokale forskriften setter en grense for en hastighet på maks 5 knop innenfor en sone på 150 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten. Dette gjelder både båter og vannscootere. 

Tilsvarende i Hurum og Asker

Bestemmelsen gjelder for hele Røyken kommune, fra kommunegrensen ved Bjerkås til kommunegrensen ved Beston i Oslofjorden, og fra kommunegrensen ved Grimsrud til kommunegrensen ved Lahell i Drammensfjorden.

For Nærsnesbukta er det satt en begrensning på en hastighet på 5 knop innenfor en rett linje fra nordligste punkt på Morbergholmen til jernstake nord for Nærsnestangen.

Det er tilsvarende regler (maks 5 knop innenfor en sone på 150 meter fra land) i Hurum og Asker. I tillegg har Asker en begrensing på maks 15 knop mellom fastlandet og øyene.