Her er rådmannens innstilling til organisering av kommunale tjenester i selskaper eller i basisorganisasjonen i nye Asker kommune.

Du kan lese hele saken på nettsiden for nye Asker