Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner.

Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Etablering av funksjonen politikontakt gir politiet en mulighet til å styrke fundamentet for forebygging i kommunen.

Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle, gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

Han skal også bidra til at gode samarbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesse-organisasjoner og ulike grupper i kommunen.

Politikontakt for Røyken og Hurum kommune er politibetjent Kenneth Wessel. Wessel har jobbet med forebyggende arbeid i kommunen siden 2016, og har god kontakt med mange samarbeidspartnere. Wessel er å treffe på Røyken og Hurum lensmannskontor.