Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner.

Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Etablering av funksjonen politikontakt gir politiet en mulighet til å styrke fundamentet for forebygging i kommunen.

Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle, gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.

Politikontakten skal også bidra til at gode samarbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesse-organisasjoner og ulike grupper i kommunen.

Politikontakt for Røyken og Hurum kommune er politioverbetjent Sigrid Andreassen, seksjonsleder politiseksjon.