Vi inviterer lag, foreninger, råd og utvalg til medvirkningsmøte om bygging av flerbrukshall og uteområde ved nye Torvbråten skole.

15. desember 2016 vedtok kommunestyret at det skal bygges ny skole og flerbrukshall på Torvbråten. Den nye skolen og flerbrukshallen skal stå ferdig 1.januar 2020. Røyken kommune og styringsgruppen for skoleprosjektene i Bødalen ønsker bred medvirkning i oppstartsfasen for bygging av flerbrukshallen.

Målet for medvirkningen er å få inn ideer og behov som kan være viktige faktorer videre i planleggingen av hallen.

Medvirkningsmøte

Lag, foreninger, råd og utvalg er derfor invitert til et medvirkningsmøte 25. januar klokken 18.00 – 21.00. Sted: Slemmestad ungdomsskole.

Hvert lag/forening kan stille med inntil to representanter.

Bindende påmelding innen 17. januar. Send sms til 920 99 766, e-post til eller ring 31 29 47 50.

Foreldre ved skolen, elever og ansatte har egne medvirkningsprosesser i regi av skolen.

Forarbeid for deltakerne

Før møtet ber vi deltakerne tenke gjennom følgende:

  • Hva er de viktigste ideene fra ditt lag/forening som dere vil ha med videre i arbeidet med halle og skolen?
  • Hva er det viktigste behovene for ditt lag/forening?
  • Synspunkter ut fra et folkehelseperspektiv.