Røyken kulturskole starter opp et nytt teatertilbud på Spikkestad for barn fra 1.- 7.klasse. Teatergruppene vil ha Teglen som base, og starter opp torsdag etter høstferien.

Er du interessert eller kjenner noen du tror kunne ha glede av dette tilbudet, så hjelp oss å spre det glade budskap 

Det blir tre nye grupper: 

  • 1. -2. klasse: kl. 13.45 - 14.30 
  • 3.-4. klasse: kl. 14.45 - 15.45
  • 5.-7. klasse: kl. 16.00 - 17.30

Påmelding til kulturskolens aktiviteter

 

Foto: Morten Flaten