Kommunen har bygget et nytt servicebygg med toaletter og dusjer på Høvikvollen. Anlegget er åpent døgnet rundt i sesong.

Servicebygget har fire toalettrom med dusj. Det er også stellerom og tilrettelagt for besøkende som benytter rullestol.

Bygget ble åpnet av ordfører Eva Norén Eriksen fredag 5. juli. Hun takket REAS for den praktiske gjennomføringen av prosjektet og parksjefen Bjarne Hyggen for at det her er blitt kultivert og skjøttet pent i skogsområdene.

- Høvikvollen har siden 1963 vært offentlig friområde og vårt gamle servicebygg var overmodent for fornying. I dag kan vi glede oss over et topp moderne og funksjonelt servicebygg som vil komme besøkende til dette friområdet til gode, sier ordføreren.

Høvikvollen er et av kommunens største offentlige badeområder. Her er det gressletter, sandstrand og svaberg. Her finner vi også rester av utskipingsanlegg som viser et tidligere senter for iseksport.

- Jeg håper at servicebygget vil bli pent brukt og gi besøkende til området, enten det er badegjester eller forbipasserende på kyststien, en god opplevelse, sier Eva Norén Eriksen.