Tre nye bedrifter i Røyken er Miljøfyrtårn-sertifisert i 2017. For Røyken kommunen er det et mål at både kommunale virksomheter og private bedrifter blir miljøsertifisert.

Mester Grønn på Rortunet, Cardirad AS og Milas AS har blitt Miljøfyrtårn-bedrifter i løpet av 2017. De oppfyller dermed definerte krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfallshåndtering og utslipp.

Miljøfyrtårn-kommune

19. desember var ordfører Eva Norén Eriksen på besøk hos Mester Grønn på Rortunet for å overrekke Miljøfyrtårn-plaketten.

- Røyken kommune er en Miljøfyrtårn-kommune. Derfor er det veldig positivt at private bedrifter ønsker slik sertifisering, sier ordføreren.

Hun legger til at miljøsertifiseringen ofte bidrar positivt på arbeidsmiljøet også.

Butikkleder Unni Hansen ved Mester Grønn Rortunet sier de hadde gode miljørutiner før Miljøfyrtårn-sertifiseringen, og at sertifiseringen er en bekreftelse på dette.

- Det motiverer oss til å fortsette, sier hun.

Miljøfyrtårn: Butikkleder Unni Hansen (t.v.) og nestleder Lena Helgåsen Ingvaldsen ved Mester Grønn på Rortunet mottok planketten av ordfører Eva Norén Eriksen.

Oversikt over Miljøfyrtårn

Åtte kommunale virksomheter og ti private bedrifter i Røyken er nå sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er:

 • Nærsnes skole
 • Røyken rådhus
 • Røyken brann og redning
 • Midtbygda barneskole
 • Slemmestad ungdomsskole
 • Slemmestad barneskole
 • Slemmestad barnehage
 • Frydenlund skole
 • Øst-Riv AS
 • Megaprint AS
 • Hurum og Røyken Taxi
 • Milas AS
 • Cardirad AS
 • K-S kjøttengros AS
 • Princess Slemmestad
 • Vinmonopolet Slemmestad
 • Meny Slemmestad
 • Mester Grønn Slemmestad

Godt verktøy

I Røyken kommunes energi- og klimaplan 2017-2020 er det definert at kommunen skal jobbe for å miljøsertifisere flere private virksomheter.

- I tillegg til den påvirkningen kommunal drift har på miljøet, påvirker også innbyggere og næringslivet i kommunen miljøet. Vi setter derfor stor pris på at næringslivet gjør det de kan for drive bærekraftig og redusere egne klimagassutslipp. Vi ser at miljøfyrtårn er et godt verktøy for dette, sier miljørådgiver Bente Støa i Røyken kommune.

Fakta om Miljøfyrtårn:

 • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 • Med Miljøfyrtårn-sertifisering oppfyller virksomhetene miljøkrav og får dokumentasjon på miljøarbeidet. Sertifiseringen møter også forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.
 • Miljøfyrtårn-sertifiseringen kan også bidra til mer lønnsom drift ved at virksomheten sparer utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.
 • Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.