Det opprettes en ny tilskuddsordning for identitetsbyggende kulturarrangementer og prosjekter i Røyken, Hurum og Asker i 2018.

Kulturtiltak er et godt virkemiddel for å bygge felles identitet og for å stimulere til samarbeid mellom aktører i de tre kommunene.

Nå er det vedtatt å opprette en særskilt tilskuddsordning på 300 000 kroner, som gjøres gjeldende for 2018. Aktuelle søkere vil være innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv, hjemmehørende i de tre kommunene.

Samarbeidsprosjekter

Prosjektrådmannen har registrert at det allerede er flere henvendelser om tilskuddsmuligheter for samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner, institusjoner og virksomheter i de tre kommunene.

En særskilt ordning vil stimulere til at organisasjoner, frivillige lag og foreninger, profesjonelle og institusjonene finner sammen i ulike samarbeidsprosjekter. Intensjonsavtalen understøtter betydningen av frivillighetens store rolle i utvikling av nye Asker. En tilskuddsordning vil ytterligere bekrefte dette.

Arrangementene må være åpne og tilgjengelig for alle interesserte, og markedsføres på en slik måte at det understøtter intensjonen om å bygge felles kultur og identitet. Aktivitetene legges inn i kulturkalender for 2018.

Søknadsfrist:

Tilskuddsordningen lyses ut to ganger, første gang med søknadsfrist 1. februar som gjelder tilskudd til prosjekter som skal gjennomføres på våren 2018.

Ny frist vil settes for prosjekter som skal gjennomføres høsten 2018. En saksbehandlergruppe sammensatt fra alle tre kommuner behandler søknaden.

Mer informasjon og søknadsskjema

 

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i arbeidsutvalg for delprosjekt P2: Felles kultur, identitet og symboler:

 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (leder) (Ap, Røyken)
 • Nina Ekren Holmen (H, Asker)
 • Nina Sørsdal (H, Røyken)
 • Thomas Hatten (Ap, Hurum)
 • Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker)
 • Bernt Bucher Johannessen (V, Asker)
 • Elisabeth Holter-Schøyen (V, Røyken)
 • Liv Knatten (MDG, Asker)
 • Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker)
 • Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum)
 • Christian Dyresen (V, Hurum)
 • Martin Berthelsen (SV, Hurum)