Røyken kommune jobber med ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Torsdag 2. november er det infomøte om dette arbeidet.

Informasjonsmøtet er på Røyken rådhus klokken 18.00.

26. september vedtok kulturutvalget å legge kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken kommune 2017–2020 ut til offentlig ettersyn.

Du kan komme med innspill til planen. Frist for uttalelser er 7. november. Her kan du lese kunngjøringen om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.