Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. I oktober starter Røykenhuset 0-23 nye foreldreveiledningskurs i Trygghetssirkelen/COS. Det blir kurs både på dagtid og kveldstid.

Røyken kommune har holdt mange COS-kurs de tre siste årene. Det er ca. 200 foreldre som har deltatt. Tilbakemeldingene er svært gode. Mange opplever at de har fått det bedre sammen med barna sine, og større trygghet i foreldrerollen.

Råd og hjelp til foreldrene

Trygge barn er mer empatiske, opplever mer glede med foreldrene, søker foreldrene for hjelp når de har det vanskelig og har bedre selvfølelse. Trygghet fremmes gjennom å styrke det emosjonelle båndet mellom barn og omsorgspersoner. Dette er hovedfokuset i Trygghetssirkelen/Circle of secuity (COS). Kurset er gratis.

Kursene skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov barna har og hvordan omsorgspersonene kan møte disse behovene på en omsorgsfull måte.

COS-kursene tar for seg følgende temaer:

 • Hvordan observere, tolke og møte barnets behov
 • Hvordan hjelpe barnet til å regulere egne følelser
 • Hvordan håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
 • Hvordan takle egen frustrasjon i møte med barnet.

Kurs på dagtid eller kveld

Kurset er gruppebasert med som regel maks 14 deltakere. Kurset går over åtte ganger. Dere kan velge mellom kurs på dagtid eller kveld.

Dagskurs for foreldre med barn opp til to år:

 • 18. oktober
 • 25. oktober
 • 1. november
 • 8. november
 • 15. november
 • 22. november
 • 29. november
 • 6. desember

Tidspunkt dagkurs: 12.30 -14.30. Sted: Helsestasjonen ved Røyken rådhus.

Påmeldingsfrist: 8. oktober 2017.

Det er mulig å ta med barn til og med seks måneder på dagskurset.

Kveldskurs for foreldre med barn i alle aldre:

 • 12. oktober
 • 19. oktober
 • 26. oktober
 • 2. november
 • 9. november
 • 16. november
 • 23. november
 • 30. november

Tidspunkt kveldskurs: 17.00 – 19.00. Sted: Spikkestad ungdomsskole eller familieteamets lokaler ved Røyken rådhus. Dette avklares senere.

Påmeldingsfrist: 21. september 2017.

Det er dessverre ikke mulig å ta med barn på kveldskurset.

Påmelding til dagskurset eller kveldskurset


Dersom det er mulig oppfordrer vi begge foreldre/foresatte til å delta. Du kan sende spørsmål om foreldrekurset på e-post: eller ringe 31 29 61 61.