Denne høsten har Åros legesenter fått en ny fastlegehjemmel. Fastlegene Lars Røssel Ødegaard og Maarten van der Harst kan nå ta imot til sammen 2500 pasienter.

Maarten van der Harst har vært fastlege ved Åros legekontor siden 1992. I starten av oktober flyttet legekontoret inn i helt nye og ombygde lokaler i Hurumveien 49 A, byttet navn til Åros legesenter og fikk med fastlege Lars Røssel Ødegaard på laget. Sistnevnte er også daglig leder for legesenteret.

Maarten van der Harst hadde fulle lister, og det var behov for å øke fastlegekapasiteten i Åros.

- Det er mye tilflytting til Åros, sier han.

Fastleger: Maarten van der Harst (t.v.) og Lars Røssel Ødegaard ved Åros legesenter.

Faglige og sosiale fordeler

Begge fastlegene ser store fordeler ved å gå fra en til to fastleger ved legekontoret.

- Faglig sett er det en fordel å være to. Dessuten er det hyggelig sosial sett at vi er flere, sier Maarten van det Harst.

- Jeg nyter godt av Maartens erfaring, sier Lars Røssel Ødegaard.

- Og jeg får mange innspill på hvordan man kan løse ting på andre måter, smiler Maarten van der Harst.

Ledig kapasitet på pasientlisten

Åros legesenter er del av et helsehus der det også er psykomotorisk fysioterapeut, to fysioterapeuter og to kiropraktorer.

Fastlege Lars Røssel Ødegaard har ledige kapasitet på sin pasientliste. Ønsker du Røssel Ødegaard som fastlege? Gå inn på helsenorge.no. Du kan lese mer om Åros legesenter på deres hjemmeside.