I år er det valgår! Husk at du kan avgi «tidligstemme» allerede fra 3. juli og frem til 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning.

Les mer om forhåndsstemming  i Røyken kommune