Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor familier, kolleger, venner, skoler og foreninger går sammen og danner et lag for å vise sin støtte med noen som er berørt av kreft. Nå har påmeldingen åpnet.

Nye Asker kommune er tildelt arrangementet Stafett for livet, og i august 2018 blir stafetten arrangert ved ROS Arena på Spikkestad. Dette er et lagarrangement, der lagene stiller for å vise sin støtte til noen som er berørt av kreft. Laget kan også starte en gruppeinnsamling til kreftsaken.

24 timer

Bak hvert lag er det en historie - et menneske som laget vil støtte, minnes eller feire at har blitt frisk.

Minst ett lagmedlem er på banen hele tiden i løpet av de 24 timene for å symbolisere den kampen kreftpasienten står eller har stått i. Et lag består derfor vanligvis av 10-20 personer, men dere kan være flere eller færre. Deltakerne kan gå eller løpe – dette er ingen konkurranse.

Fra 18. til 19. august

Stafett for livet går fra klokken 12.00 lørdag 18. august til 12.00 søndag 19. august 2018. Kreftforeningen og de tre kommunene som skal bli nye Asker samarbeider om arrangementet.

Nå er påmeldingen åpnet. Meld på laget ditt til Stafett for livet i nye Asker

Har du spørsmål? Ta kontakt med stafettleder Jens Stedje på e-post eller telefon 488 86 951.

Du kan lese mer om Stafett for livet på Kreftforeningens nettside