Fra høsten blir det 30 minutter mer fysisk aktivitet i uka for ungdomsskoleelevene i Røyken.

I april 2017 vedtok kommunestyret å styrke kroppsøvingsfaget ved å omdisponere timer fra enkelte andre fag. En slik ordning må forskriftsfestet.

30 minutter mer i uka

15. juni vedtok kommunestyret «Forskrift om fag- og timefordeling for ungdomsskolene, 8.-10.trinn, i Røyken kommune».

Fra august i år styrkes kroppsøvingsfaget med 30 minutter i uka for ungdomsskoleelevene i Røyken. For å få til dette blir det hentet fem prosent tid fra andre fag – unntatt norsk, matematikk, naturfag og engelsk.

Aktiv 365-elever

Det skal blant annet legges til rette for økt bruk av metodikken rundt «Aktiv 365»-elever. Dette er ungdomsskoleelever som lager og leder aktiviteter for andre unge for å oppnå økt fysisk aktivitet i og utenom skoletid.