Frisklivstilbudet i Røyken, Hurum og Asker samarbeider om å tilby livslyst-kurs til våre innbyggere. Oppstart er 28. august.

Vi mennesker har iboende krefter til å håndtere vanskelige livssituasjoner. Kurset har til hensikt å bidra til frigjøring av disse kreftene, gjennom praktiske øvelser og i møte med andre.

Kursets mål og innhold

Målet er å gi deg noen verktøy og metoder til hvordan du kan snu fokus fra bekymring til livslyst og motivasjon. Det legges opp til praktiske øvelser som hjelper deg til å få kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser og handlinger.

Kurset er gruppebasert med inntil ca. 15 deltakere, og ikke knyttet opp mot noen spesiell diagnose.

Tid og sted

Kurset går over fem tirsdager fra kl. 12.30 – 14.30

  • 28. august 
  • 4. september
  • 11. september
  • 18. september
  • 25. september

Kurset holdes på innbyggertorget i Heggedal.

Kursavgiften er 200 kroner. Betales ved kursstart.

Påmelding:

Ingrid Berge Storruste

E-post:

Tlf. 481 03 764

Nina Mikkelsen

E-post:

Tlf. 902 71 940