I forbindelse med ferieavvikling er Røyken og Hurum lensmannskontor åpent tirsdager fra klokken 09.00 - 14.00 fra uke 25 til og med uke 33.

Lier lensmannskontor har åpent på torsdager i samme tidsrom, mens Drammen politistasjon har åpent mandag - fredag fra klokken 08.15-15.00.

På www.politiet.no finner du informasjon om tjenester som pass og andre forvaltningsoppgaver.