Foreninger og lag i Røyken kan leie lokaler i Teglen. Frist for å søke om fast leie for skoleåret 2018/19 er 15. mai. Lokalene kan også leies til enkeltstående arrangementer og til private selskaper. Disse søknadene kan sendes inn hele året.

Det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad åpner i slutten av mai. Lag og foreninger kan søke om fast leie av lokaler i Teglen kirke- og kultursenter eller til enkeltstående arrangementer. Det er også mulig å leie lokalene til private arrangementer som bryllup og konfirmasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for foreninger og lag som vil leie lokalene fast i skoleåret 2018/2019 er 15. mai. Søknader som sendes etter fristen, blir ikke med i denne tildelingen og kommer sist i køen.

Søknader om leie til enkeltstående arrangementer og private selskaper kan sendes hele året.

Send søknadene via e-post til

eller brev til: Kirken i Røyken, postboks 14, 3431 Spikkestad.

Åpen dag

Er du interessert å høre mer om leiemulighetene og få en omvisning i bygget?

Da er du/dere hjertelig velkommen til åpen dag 7. mai klokken 19.00 – 20.30.

Besøksadresse:

C. A. Johansens plass 1 (Spikkestad torg).