Foreninger og lag i Røyken kan leie lokaler i Teglen. Lokalene kan også leies til enkeltstående arrangementer og til private selskaper.

Det nye kirke- og kultursenteret på Spikkestad åpnet i mai 2018. Lag og foreninger kan søke om fast leie av lokaler i Teglen kirke- og kultursenter eller til enkeltstående arrangementer. Det er også mulig å leie lokalene til private arrangementer som bryllup og konfirmasjon.

Har du spørsmål om leie av lokalene? Send e-post til  eller brev til: Kirken i Røyken, postboks 14, 3431 Spikkestad.


Besøksadresse:

C. A. Johansens plass 1 (Spikkestad torg).