Trond-Gunnar Ruud fikk lærlingprisen, mens Konsept-IT ble kåret til årets gründer i Røyken.

Tirsdag 30. oktober var det utdeling av de to prisene under Næringslivet dag i Sekkefabrikken i Slemmestad.

Lærlingprisen

For første gang deler Røyken kommune ut lærlingprisen. Kommunen og næringslivet har gått sammen for å stimulere flere ungdommer til å velge yrkesfag. Ett av tiltakene er å dele ut lærlingprisen.

Trond-Gunnar Ruud fra Slemmestad ble kåret til årets lærling i Røyken. Han er lærling innen automasjonsfaget.  I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Årets lærling har vist unike evner og stor interesse for automasjonsfaget. Han har bestått Meget godt på fagprøven. Han er sulten på utvikling, har opparbeidet seg god praktisk kompetanse og arbeider både effektivt og nøyaktig. Årets vinner tok tidlig ansvar og har en spørrende og aktiv samhandling med de øvrige ansatte. Han kjennetegnes videre som initiativrik, sosialt meget oppegående og en som ser oppgaver og kunder i en helhet. Juryen ønsker også å gi en stor honnør til firmaet GK Inneklima AS, som har fulgt opp lærlingen i læretiden».

Juryen håper at prisen, og de vurderinger som legges til grunn, skal stimulere flere i Røyken til å velge yrkesfag utdanning. Prisen består av et diplom og 20.000 kroner.

Årets lærling: Trond-Gunnar Ruud er lærling innen automasjonsfaget, og er kåret til årets lærling i Røyken.
Foto: Morten Flaten

Gründerprisen

Det ble også delt ut pris til årets gründer i Røyken. Det er mange nye bedriftsetableringer i kommunen hvert år. For å inspirere andre gründere vil kommunen synliggjøre noen av suksesshistoriene og formidle hva som skal til for å lykkes.

Gründerprisen 2018 går til Slemmestad-bedriften Konsept-IT. I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Årets gründervirksomhet i Røyken har gjennom flere år jobbet grundig og systematisk for å etablere sin bedrift. Med base i Slemmestad har de bygd opp stor tillit i lokalsamfunnet ved hjelp av god service og høy kompetanse. Bedriften leverer tjenester av høy kvalitet og favner over et bredt spekter innfor sitt fagfelt. Å knytte til seg viktige og relevante samarbeidspartnere har vært en stor suksessfaktor for virksomheten. Dette viser seg gjennom god lønnsomhet i bedriften. Bedriften har vekstpotensial, og deres ansatte kjennetegnes ved høy kompetanse innen sitt fagfelt. De er en viktig samarbeidspartner for andre gründere, så vel som for etablerte bedrifter i kommunen».

Gründerprisen består av et diplom og 25.000 kroner.

Årets gründer: Marius S. Eriksrud og Robin Helgesen i Konsept-IT mottok prisen av ordfører Eva Norén Eriksen og næringssjef Asbjørn Flo.
Foto: Morten Flaten.