Fra 1. juli 2019 tar Asker kommune over ansvar som landbrukskontor for Røyken og Hurum.

Samtidig opphører felles landbrukskontor med Lier.

Gårdbrukerne og andre som har spørsmål om landbruk må henvende seg til servicetorget eller postmottak i Asker kommune.

Mer informasjon om jord- og skogbruk og hvordan ta kontakt med landbrukskontoret.