24. oktober starter to kurs i mestring av henholdsvis depresjon og belastninger. Kursene er for voksne i Røyken og Hurum.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Dette er et kurs for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert på en slik måte at det går ut over livskvaliteten.

Oppstart tirsdag 24. oktober. Tid: 10.00 – 12.00. Kurset går over ti ganger.

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Dette er et kurs i belastningsmestring for personer som står i belastninger over tid. Kurset er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt, eller som har store belastninger over kort og lang sikt slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Oppstart tirsdag 24. oktober.  Tid: 16.00 – 18.30. Kurset går over ti ganger.

Kurslokaler i Slemmestad

Begge kursene holdes av psykososialt team og Frisklivsentralen, og er et tilbud til voksne innbyggere i Røyken og Hurum kommune.

Kursene holdes i lokalene til psykososialt team i Slemmestad. Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist for begge kursene: 29. september 2017.

Interesserte kan ta kontakt med:

Telefon: 476 71 790

Telefon: 469 12 380

Telefon: 902 71 940