I september starter et nytt kurs i mestring av belastninger (KIB). Kurset er for voksne i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs i belastningsmestring for personer som står i belastninger over tid. Kurset er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt, eller som har store belastninger over kort eller lang periode slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Tanke - og handlingsmønstre

Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å bli kjent med egne tanke- og handlingsmønstre. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endre seg over tid. Belastningen kan være knyttet til egen livssituasjon, helse, arbeidsplassen eller en kombinasjon av disse. Belastning på et område i livet kan virke inn på mestringsevne og væremåte på andre områder.

Kurstilbudet er del av Røyken kommunes nye lavterskeltilbud RPH (rask psykisk helsehjelp). Tilbudet er til innbyggere i Røyken og Hurum.

Kursdatoer:

  • 25. september
  • 2. oktober
  • 16. oktober
  • 23. oktober
  • 30. oktober
  • 6. november

Kurset starter klokken 16.00 og varer i rundt to timer inkludert pauser.

Les mer om KIB-kurset og psykososialt team

Kurset er gratis

KIB-kursene holdes to ganger pr. år i Slemmestad av godkjente kursledere fra psykososialt team i Røyken kommune. Selve kurset er gratis, men deltakerne må kjøpe kursboken «Mestring av belastning». Boken koster 450 kroner.

Påmeldingsfrist: 6. september.

For nærmere informasjon og/eller påmelding ta kontakt med:

Kari Rivrud Herlofsen. Telefon 469 12 380.
E-post:

Gina Baarsrud. Telefon 476 71 790.
E-post: