I mars starter et nytt kurs i mestring av belastninger (KIB). Kurset er for voksne i Røyken og Hurum.

Dette er et kurs i belastningsmestring for personer som står i belastninger over tid. Kurset er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt, eller som har store belastninger over kort og lang sikt slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne.

Belastning kan være knyttet til egen livssituasjon, helse, arbeidsplassen eller en kombinasjon av dette. Belastning på ett område i livet virker ofte inn på mestringsevnen og væremåten på andre områder.

Kurslokaler i Slemmestad

Kurset er i regi av Frisklivsentralen i Hurum og Røyken og psykososialt team i Røyken, og er et tilbud til voksne innbyggere i Røyken og Hurum.

Oppstart: Tirsdag 13. mars.  Kurset går over 8-10 ganger. Tidspunkt for kurset er klokken 16.00 – 18.30. Kursene holdes i lokalene til psykososialt team i Boligveien 24 i Slemmestad.

Kurset er gratis, men kursdeltakerne betaler 450 kroner for kursboken.

Meld deg på

Påmeldingsfrist: 21. februar.

Interesserte kan ta kontakt med: 

Telefon: 476 71 790

Telefon: 469 12 380

Telefon: 902 71 940

Les mer om kurs i mestring av belastninger (KIB-kurs)