I september starter et nytt kurs i belastningsmestring (KIB) for innbyggere i Røyken, Hurum og nabokommunene. Dette er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet.

På kurset ser vi på symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt. Vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse. Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset.

Det er Frisklivssentralen i Hurum og Røyken og Psykisk helse i Røyken (psykososialt team) som arrangerer kurset.

Kurset går over åtte kvelder fra kl. 16.00 - 18.30 inkludert pauser, og holdes i Boligveien 24 i Slemmestad (underetasjen på eldresenteret).

Kursdatoer høsten 2019

  • 17. september
  • 24. september
  • 1. oktober
  • 8. oktober
  • 15. oktober
  • 22. oktober
  • 29. oktober
  • 5. november

Påmeldingsfrist: 8. september 2019.

Det er plass til inntil 12 deltagere og kurset blir ledet av godkjente kursholdere.

Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

Hva koster kurset?

Selve kurset er gratis, men kursdeltakerne anbefaler deg å kjøpe en kursbok som koster 450 kroner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuell deltagelse:

Gina Baarsrud på telefon: 476 71 790
Nina Mikkelsen på telefon: 902 71 940
Kari Rivrud Herlofsen på telefon: 469 12 380