19. mars 2019 starter et kurs i belastningsmestring (KIB) for innbyggere i Røyken og Hurum. Dette er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet.

På kurset ser vi på symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt. Vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse. Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset.

Kurset er for innbyggere i Hurum og Røyken. Frisklivssentralen i Hurum og Røyken og Psykisk helse i Røyken (psykosialt team) arrangerer kurset.

Kurset går over sju kvelder fra kl. 16.00 - 18.30 inkludert pauser, og holdes i Boligveien 24 i Slemmestad (underetasjen på eldresenteret).

Kursdatoer våren 2019:

  • 19. mars
  • 26. mars
  • 2. april
  • 9. april
  • 23. april
  • 30. april
  • 7. mai

Det er maks plass til 15 deltagere og kurset blir ledet av godkjente kursholdere.

Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

Selve kurset er gratis, men kursdeltakerne anbefaler å kjøpe en kursbok som koster 450 kroner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuell deltagelse:

Gina Baarsrud tlf.: 476 71 790
Nina Mikkelsen tlf.: 902 71 940
Kari Rivrud Herlofsen tlf.:469 12 380