Vi trenger flere frivillige til å hjelpe til ved kulturarrangementer ved Bråset. Er dette noe for deg?

Som kulturvert får du en oversikt over arrangementene fra Frivilligsentralen i Røyken. Du setter deg opp på de arrangementene du har lyst og anledning til å bidra på.

Frivilligsentralen lager også en vikarliste i tilfelle noe kommer i veien den dagen du har satt deg opp. Under arrangementene er det aktivitetskoordinatoren ved Bråset bo- og omsorgssenter som koordinerer kulturvertene.

Har du lyst til å være kulturvert? Registrer deg på nettsiden frivillig.no