Nye Sydskogen skole blir Norges første Svanemerkede skole og bygges etter en rekke miljøvennlige krav. – Man må komme til Bødalen for å se fremtiden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mandag var statsråden invitert til omvisning på den nye skolen, som skal stå ferdig til høstens skolestart.

- Røyken ligger langt fremme i bygging av miljøvennlige bygg. Jeg er her for å se hvordan ett av de aller nyeste miljøbyggene ser ut. Dette er et godt eksempel på hvordan offentlige anskaffelser kan drive frem gode miljøløsninger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

På Sydskogen skole møtte han ordfører Eva Norén Eriksen, leder av styringsgruppen Lasse Thue, leder av utvalg for miljø, klima og samferdsel Elisabeth Holter Schøyen, rektor Rune Glad, prosjektleder Alf Kaare Stokker i REAS, prosjekteringsleder Helge Toft fra entreprenøren Bermingrud samt direktør Anita Winsnes og markedsrådgiver Tormod Lian i Svanemerket.

Først i Norge

Nye Sydskogen skole får plass til rundt 500 elever. Et enstemmig kommunestyret vedtok i 2016 å bygge ny skole på Sydskogen i tråd med kommunens energi- og klimaplan.

Skolen bygges i miljøvennlig massiv tre. Sydskogen skole blir også den første skolen i Norge som er Svanemerket. En slik sertifisering innebærer at både byggeprosessen, bruk og forvaltning ses i en sammenheng og må oppfylle visse krav. Byggematerialer og kjemiske produkter er kontrollert: Fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på toalettene.

Bygget skal også leve opp til strenge krav på energiforbruk, og Svanemerkingen stiller krav som skal stimulere til bruk av fornybar energi. 70 prosent av energiforbruket ved Sydskogen skole blir dekket av varmepumper.

- Svanemerkingen stiller dessuten krav til luft, lys og lyd. Dette er vesentlig for en skole, mener Lasse Thue.

93 prosent av byggeplassen er fossilfri.

- Vi har blant annet brukt elektrisk hjullaster og biodrivstoff i anleggsmaskiner, forklarer Alf Kaare Stokker.

Byggingen av Sydskogen skole har gitt 45 prosent mindre utslipp av klimagasser sammenlignet med referansebygg som bygges etter TEK 10 (teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven).

Resirkulert betong

Den gamle skolen var bygget i betong. Denne betongen er knust, renset og brukt til å bygge opp en ny parkeringsplass.

Skolen får også et eget veksthus på taket.

- Dette skal brukes i undervisningen. Elevene får lære hvordan jord blir til mat og så til jord igjen, sier rektor Rune Glad.

Til sommeren starter bygging av nye Torvbråten skole, som ligger på motsatt side av Bødalen. Denne skolen skal også bygges etter strenge miljøkrav.

- Man må komme til Bødalen for å se fremtiden, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Veksthus: Elisabeth Holter Schøyen, leder av utvalg for miljø, klima og samferdsel, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og ordfører Eva Norén Eriksen kikker ut på taket der veksthuset kommer.