Siden i sommer er det oppdaget fem tilfeller med kikhoste blant barn ved Spikkestad barneskole. Flere voksne er også smittet.

Her følger informasjon om kikhoste, symptomer, behandling og hva vi kan gjøre for å forebygge sykdommen.

Kikhoste (Pertussis) er en langvarig luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall. Det tar 7-10 dager fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. Når sykdommen bryter ut, starter den som oftest med forkjølelse, rennende nese og mild feber. Etter ca. en uke inntrer karakteristiske anfallsvise og kraftige hosteanfall med «kiking» (hiving etter pusten). Før i tiden ble den kalt for «hundredagershosten» fordi kikhoste som ikke blir behandlet kan vare opptil 2-3 måneder.

Fakta om kikhoste:

  • Hosteanfallene kan gi brekninger og pustebesvær.
  • Kikhoste smitter ved dråpesmitte.
  • Sykdommen er meget smittsom den første uken etter symptomer, og avtagende smittsom de neste to ukene etter symptomdebut (totalt tre uker smittsomhet).
  • Kikhoste kan behandles med antibiotika om sykdommen oppdages i en tidlig fase. Antibiotika forkorter og midler symptomene, og gir smittefrihet etter fem dager.
  • Kikhoste påvises ved å ta en bakterieprøve (penselprøve) fra nesen. Dette gjøres hos fastlegen.
  • Ta kontakt med fastlege for rask behandling dersom man observerer at barnet starter med kraftig anfallsvis hoste eller man ellers mistenker at barnet er smittet av kikhoste.

Små barn

Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt spedbarn, fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfall. Nyfødte er ikke beskyttet, og i Norge tilbys vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder gjennom barnevaksinasjonsprogrammet (Helsestasjonen).

Barn som har fått alle tre vaksiner regnes som beskyttet frem til 5 - 6 års alder. Eventuell sykdom vil derfor være mild. I 2. klasse (7-8 år) gis det en påfyllssprøyte, og igjen i 10. klasse (15-16 år).
Norske helsemyndigheter anbefaler at alle innbyggere tar en booster-vaksine (påfyllsvaksine) hvert tiende år.

Om ditt barn ikke er fullvaksinert, er under to år og utsatt for smitte, skal det vurderes om barnet skal ha antibiotikabehandling og ny vaksinedose. Det samme gjelder eldre barn og voksne med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt immunforsvar. Behandling av hele familien kan da være nødvendig dersom disse ikke har tatt vaksinen i løpet av de siste fem årene. Alle utgifter dekkes av folketrygden.  Ta kontakt med fastlegen din.

Antibiotika

Syke barn bør holdes hjemme til de er smittefrie. Det vil si ca. tre uker fra begynnende sykdom eller fem dager etter påbegynt behandling med antibiotika. Antibiotikabehandling gitt de første to ukene kan forkorte sykdoms- og smittetid. Senere i sykdomsforløpet er det mye mindre smittefare, og barnet kan derfor gå i barnehage eller skole dagen etter påbegynt behandling.

Hva kan du gjøre for å unngå smitte:

1. God håndhygiene. Vask hendene med nok såpe, ofte og alltid før måltider.

2. Ikke send syke barn i barnehage og på skole før fem dager etter påbegynt behandling.

Du finner mer informasjon om kikhoste på Helsenorges nettside