I perioden juni til oktober 2019 skal det gjennomføres kartlegging av naturtyper i områdene Slemmestad og Nærsnes.

Berørte grunneiere blir informert. Kartleggingen er del av kunnskapsløftet for natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

I 2019 skal kartleggingsområdene undersøkes for 105 ulike naturtyper. Naturtyper er en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktoren som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.

De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for truede og nær truede arter. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark.

I Røyken blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i områdene Slemmestad og Nærsnes.

Les mer om kartleggingen av naturtyper på Fylkesmannens nettside