Det er kapasitetsproblemer ved renseanleggene i Åros og Lahell. Nye byggesøknader fra områdene rundt Åros, Spikkestad og Båtstø må derfor vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten.

Kapasiteten ved renseanleggene gjør det problematisk å ta imot avløp fra nye utbygginger i disse områdene. Dette vil imidlertid ikke påvirke de som allerede er påkoblet renseanleggene i Åros og Lahell, eller søkere som har fått vedtak på byggesøknaden.

Viva IKS utreder i disse dager løsninger på kort og lengre sikt for å løse disse utfordringene.

Røyken kommune vil komme med fortløpende informasjon, og regner med at vi vet mer før jul.

Status vann- og avløpssituasjon i Åros:

I forbindelse med flere nye utbyggingsprosjekter i Åros og arbeidet med hovedplan for vann og avløp er det avdekket utfordringer med avløpssituasjonen. Åros renseanlegg er ca. 25 år gammelt og i god stand, men maksgrensen for kapasiteten på anlegget er nådd.

Status vann- og avløpssituasjonen i Spikkestad:

I forbindelse med flere nye utbyggingsprosjekter på Spikkestad og arbeidet med hovedplan for vann og avløp er det avdekket utfordringer med avløpssituasjonen. Lahell renseanlegg er nylig oppgradert, men maksgrensen for kapasiteten på anlegget er nådd.

I den vedtatte hovedplanen for vann og avløp er det satt av midler i 2025 og 2026 til bygging av nytt renseanlegg for rensedistrikt Lahell, som inkluderer blant annet Lahell, Hyggen og Spikkestad.  

Vann- og avløpssituasjonen i Båtstø:

I forbindelse med flere nye utbyggingsprosjekter i Båtstø og arbeidet med hovedplan for vann og avløp er det avdekket utfordringer med vann- og avløpssituasjonen. Det er eksisterende vann- og avløpsledninger i området som ikke har kapasitet til større utbygginger.

Har du spørsmål?

Kontaktperson i Viva IKS er Jørgen Andersen. E-post:

 

Foto: Viva IKS