Inntaksstoppet som ble innført i jordmortjenesten i høst er nå opphevet. Fra 2. januar 2019 kan gravide i Røyken igjen bestille time for konsultasjon hos jordmor.

Unn Magda Espeseth, avdelingsleder ved helsestasjonen, er glad for at gravide i Røyken kan bestille time hos jordmor fra nyttår.

- Vi har fått på plass en ny jordmor i halv stilling. Vi har også en ny vikar som vi kan benytte ved sykdom, forklarer hun.

I tillegg er romkapasiteten utvidet, og jordmortjenesten har fått nytt utstyr.

- Vi har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til dette, forklarer Espeseth.

Gravide som skal bestille konsultasjon hos jordmor kan ringe Servicetorget på telefon 31 29 60 00 fra og med onsdag 2. januar 2019.