På grunn av ferieavvikling vil det være redusert bemanning i jordmortjenesten i deler av juli og august. Fastlege kan kontaktes ved behov.