Hele Røyken kommune er nå ISO- sertifisert. Det betyr at alle tjenesteområdene og stabs- og støttefunksjonene overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard.

Røyken kommune er sertifisert etter ISO-standarden 9001: 2015 «Ledelsessystemer og kvalitet».

- Vi er én av få kommuner i landet der alle kommunale tjenesteområder og stabs- og støttefunksjoner er ISO-sertifisert, sier kvalitetssjef Astrid Trøstheim.

Sertifisert av uavhengig og kompetent organ

ISO-sertifiseringen gjelder fra 4. mai 2017 til 9. mai 2019. 

- Sentraladministrasjonen ble sertifisert i fjor. Nå er også alle tjenesteområdene sertifisert, forteller Trøstheim.

ISO-sertifikatet gjelder kommunal tjenesteyting og forvaltning. Sertifisering av det interne kvalitetssystemet er en bekreftelse fra et uavhengig, kompetent og akkreditert organ på at virksomheten overholder kravene til en internasjonalt anerkjent kvalitetssystemstandard. Sertifiseringen av Røyken kommune er gitt av Nemko.

Det er politikerne i Røyken som har bedt om at kommunen ISO-sertifiseres. Kvalitetssjef Astrid Trøstheim roser alle som har bidratt i arbeidet med å få til dette. 

Sikre kvalitet

Kvalitetssjef Trøstheim forteller at ISO-sertifiseringen innebærer at Røyken kommune har et kvalitetssystem som bidrar til å sikre kvaliteten på tjenestene i de ulike virksomhetene.

- Vi har et system der rutiner ligger samlet, og der vi kan melde avvik og utføre risikoanalyser. Dette skal bidra til kontinuerlig forbedring av tjenestene våre, sier Trøstheim.

ISO-sertifiseringen er imidlertid ingen garanti for kvaliteten på tjenestene.

For mer info:

Kontakt Astrid Trøstheim på telefon 930 45 778 eller