Søsknene Espen Jørgensen og Unn Cecilie Raastad lager alternativ julemiddag for alle som ikke har familie eller andre å feire julaften med.

24. desember klokken 16.00 ønsker søskenparet velkommen til julaftenfeiring med middag og gaver i Høyenhall selskapslokaler i Røyken.

- Jeg har alltid hatt lyst til å arrangere alternativ jul. Under julemiddagen i fjor snakket vi om dette, og da bestemte vi oss for å arrangere «Alternativ jul Røyken» i 2017, forklarer Unn Cecilie.

Alternativ jul: Espen Jørgensen og søsteren Unn Cecilie Raastad står bak arrangementet. De har fått støtte av Christian Vesseltun i Frivilligsentralen.

Familiene er med som frivillige

Unn Cecilie og broren Espens familier syntes det var en god idé, og dermed stiller hele familien med flere opp som frivillige på julemiddagen. Totalt er de 12-15 som stiller opp for å kjøre og hente deltakerne, servere julemiddag og sørge for en hyggelig kveld.

- Vi inviterer til en julefeiring for alle som faller utenfor den tradisjonelle julemiddagen. Det kan være unge, voksne, gamle, enslige og par/familier uten nettverk, sier Espen.

Julemiddagen på Høyenhall starter klokken 16.00 og varer til 20.00.

Ordner med transport

Espen og Unn Cecilie forteller at de kan ordne med transport for deltakerne på julemiddagen.

- Vi setter pris på om deltakerne sier fra om de kommer på forhånd, særlig hvis vi skal hente dem og kjøre dem hjem. Men alle er hjertelig velkommen uansett om de melder fra på forhånd eller ikke, sier Espen.

Du kan kontakte Unn Cecilie eller Espen dersom du vil vite mer om arrangementet, eller melde fra om at du har lyst til å komme.

Unn Cecilie Raastad:
e-post: eller telefon 906 25 665

Espen Jørgensen:
e-post: eller telefon 992 11 544

Gaver

Etter julemiddagen blir det utdeling av gaver.

- Lokale bedrifter som blant annet Sport 1, enkelte butikker på Rortunet og Mester Grønn sponser oss med gaver, forteller Espen.

I tillegg har de fått leie Høyenhall selskapslokaler for en symbolsk sum.

- Råvarene til julematen får vi av Rema 1000 på Spikkestad, og Peter på Classic pizza skal tilberede maten for oss, forteller Espen og Unn Cecilie.

Hyggelige timer

Røyken kommune bidrar økonomisk gjennom Frivilligsentralen.

- Frivilligsentralen har gitt 5000 kroner i oppstartstilskudd og 10.000 kroner fra frivillighetsfondet. Vår rolle er å være støttende, hjelpe til med kontaktnett og også trykke opp invitasjoner, forteller Christian Vesseltun, daglig leder av Frivilligsentralen i Røyken. 

Unn Cecilie og Espen håper tilbudet om den alternative julefeiringen når ut til målgruppene.

- Vi ønsker å lage noen hyggelige timer for noen som kanskje ville sittet alene på julaften, sier Unn Cecilie.