Hva fremmer god psykisk helse? Hvordan kan du håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer? På introkurset «Tankens kraft» lærer du mer om dette.

Kurset er en del av tilbudet Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i Røyken kommune, som er et tilbud til voksne med ulike angstproblemer og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke alvorlige psykiske vansker.

Kunnskap om psykiske helseplager og verktøy for å håndtere plagene

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse? Videre demonstrerer vi ferdigheter i kognitiv metode, slik at kursdeltagere bedre kan håndtere angst- og depresjonsplager og eventuelt søvnproblemer.

Dette er et kurs og ikke gruppebehandling. Det betyr at du velger selv om du vil si noe under samlingene, og kursholderne har ingen forventninger om at du skal dele egne erfaringer med de andre på kurset. Kurset passer for dem som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse, men også for dem som bare ønsker kunnskap som kan være til hjelp for å forebygge psykiske helseplager.

Kurset er gratis.

Kursdatoer

Introkurset «Tankens kraft» går over fire kursdager og varer fra klokken 09.00 - 11.00:

  • Tirsdag 29. oktober
  • Tirsdag 5. november
  • Tirsdag 12. november
  • Tirsdag 19. november

Kurssted: Lokalene til psykisk helse i Boligveien 24 (u.etg.) i Slemmestad.

Har du lyst til å delta? Ring Rask psykisk helsehjelp på telefon 476 88 501 eller send e-post til: