På grunn av sykdom er det dessverre inntaksstopp i jordmortjenesten. Gravide i Røyken må ta kontakt med fastlegen for svangerskapskontroll.

Unn Magda Espeseth, avdelingsleder ved helsestasjonen, sier de jobber med løsninger for å få jordmortjenesten tilbake i ordinær drift, slik at innbyggerne får en fullverdig jordmortjeneste. Det skal blant annet lyses ut et halvt årsverk som jordmor ved helsestasjonen.

- Vi håper at tilbudet er gjenopprettet fra nyttår, kanskje før, sier hun.

Kommunen har en plikt til å legge til rette for en god svangerskapsoppfølging. På grunn av sykefraværet i jordmortjenesten i kommunen, må gravide ta kontakt med fastlege for svangerskapskontroll.

Unn Magda Espeseth minner for øvrig om at det er gravidkafé på Frøtvedt gård i Åros fredager i partallsuker.

Du kan også følge Røyken helsestasjon på Facebook