Brakars busser på linje 84 kjører ikke til Bråset bo- og omsorgssenter i sommer. Antall avganger mellom Slemmestad og Røyken er dessuten kraftig redusert. Alle avganger på linje 82 Katrineåsen-Røyken og 83 Hyggen-Røyken er innstilt i sommer.

Rutetabell med endringer for linje 84  gjelder fra 25. juni til 19. august.

Linje 82 og linje 83 kjøres ikke mellom 25. juni og 19. august.

Les mer om sommerrutene på Brakars nettside