I forbindelse med utbedring av tre tunneler på rv. 23 i Hurum og Røyken kommuner, inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte mandag 19. mars.

I år skal Statens vegvesen rehabilitere tre tunneler på riksvei 23 i Hurum og Røyken kommuner. Tunnelene det gjelder er Elgskauåstunnelen, Stampeleinåstunnelen og Merraskottunnelen.

På landsbasis er det 200 riksveitunneler som omfattes av det nasjonale utbedringsprogrammet. I region sør er det totalt 32 tunneler som skal utbedres.

Starter nå

Arbeidene med de tre tunnelene på riksvei 23 skal etter planen starte i mars-april og foregå i to faser. Det legges opp til at rehabiliteringsarbeidene i all hovedsak gjennomføres med kvelds- og nattestenginger. Dermed blir det mindre belastning for lokalmiljøet langs omkjøringsveiene. Rehabiliteringsarbeidene er planlagt ferdig i løpet av høsten 2018.

I forbindelse med tunneloppgraderingene inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte 19. mars. Møtet finner sted kl. 18.00 i storsalen på rådhuset i Hurum (Sætre). Møtet er åpent for alle.

Fase 1

Stampeleinåstunnelen og Merraskottunnelen holder stengt fra kl. 19.00 og til kl. 06.00 i perioden april-juni 2018. Omkjøringsrute: kommunal vei Sætre-Verpen. Adkomst til Follestad industriområde om kvelden og natten blir via Sætre.

Det blir ingen rehabiliteringsarbeider i fellesferien.

Fase 2


Elgskauåstunnelen holder stengt fra kl. 19.00 til kl. 06.00 i juni og i perioden august-november 2018. Omkjøringsrute: fv. 11.

Gjennomgangstrafikk for tyngre kjøretøy ledes via ring 3 i Oslo med nødvendig skilting i Follo og Drammen. Dette gjelder ikke tyngre kjøretøy som skal til bedrifter i Røyken og Hurum.

Noen av tiltakene som skal utføres i tunnelene:

  • Bygging av tekniske bygg 
  • Anlegging av havarilommer i og utenfor tunnelene 
  • Utskifting av belysning
  • Installering av evakueringslys 
  • Installering av videoovervåkning og nye nødstasjoner 
  • Montering av kamera ved fjernstyrte bommer 
  • Installering av nye rekkverk ved tunnelportalene