Hurum og Røyken demensforening i samarbeid med Røyken og Hurum kommuner inviterer deg til et variert program i forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen 2018.

Mennesker som rammes av demens skal møte forståelse, respekt og støtte i samfunnet. Røyken kommune har startet arbeidet med å bli mer demensvennlig.

Tid: Torsdag 20. september 2018 klokken 18.00-20.00         

Sted: Bråset bo- og omsorgssenter, Bråsetveien 21 A, 3440 Røyken.

Gratis inngang. Enkel bevertning.

Ta med en venn og kom. Sammen er vi sterke!

 Program:

  • Velkommen. Åshild Leite, leder av Hurum og Røyken demensforening.
  • Hvordan startet satsingen på demensvennlig samfunn? Om signering av avtalen og kommunens visjon for demensomsorgen frem mot 2020. Ved Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for helse og omsorg i Røyken kommune.
    • Hvordan bli en mer demensvennlig kommune? Film om å leve med demens. Tips til samvær med personer med demens. Rita Weum, prosjektleder.
  • Pause med enkel bevertning. Kulturelt innslag, sang og musikk v/ Eva Leinaas.
  • Hvordan skape en bærekraftig demensforening? Eksempler fra andre kommuner i Buskerud hva foreningen har bidratt med. Bjørn Lofstad, Nasjonalforeningen for folkehelsen, daglig leder fylkeskontoret i Buskerud.
  • Tid for spørsmål. Demenskoordinatorene Kristin Laache fra Røyken kommune og Wiebke Henriksen fra Hurum kommune er tilgjengelige.

Vel møtt!

Utstilling

Hele uke 38 vil det være stand med utstilling av demenslitteratur og informasjon om demensvennlig samfunn på Slemmestad bibliotek.